Kontakti
Kačmarčik Josip
(sekretar studija):

E-mail: kjosip@mf.unze.ba
Telefon: (+387 32) 449 120
Fax: (+387 32) 246 612

Nermina Zaimović-Uzunović
(rukovodilac studija):

E-mail: nzaimovic@mf.unze.ba
Telefon: (+387 32) 449 138
Fax: (+387 32) 246 612
PoMaCoM
 PoMaCoM
 Home
 About the Course
 Curriculum
 List of students
 Schedule
 Course materials
 News
 Forum
 
Postdiplomski studij "Metrologija"
Univerzitet u Zenici, Mašisnki fakultet
Katedra za automatizaciju i metrologiju

Materijali sa predavanjaStranica u izgradnji...

Materijali iz 1. i 2. semestra...